สิทธิพิเศษพิเศษที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษ

  1. 1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อ Samsung Curved TV รุ่นที่ร่วมโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 5 มีนาคม 2560 เท่านั้น
  2. 2. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 โดยใช้รหัส Serial No. และใบกำกับภาษี เพื่อยืนยันการอนุมัติสิทธิพิเศษ
  3. 3. ลูกค้า 1 ท่าน / Samsung Curved TV 1 เครื่อง/ การลงทะเบียน
  4. 4. สามารถแลกรับสิทธิพิเศษ 1 ครั้ง/ เดือน/ ร้านหรือโรงแรมที่ร่วมรายการ
  5. 5. สิทธิพิเศษทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. 6. เริ่มใช้สิทธิพิเศษส่วนลดการจองโรงแรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2560
  7. 7. สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษล่องเรือยอร์ช บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ในภายหลัง
  8. 8. ลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางคือ Galaxy Gift Application และเว็บไซต์ www.samsung.com/promotion/getcurvedgetgift ทั้งนี้สามารถเลือกได้ชองทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น
  9. 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-645-1212 ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  10. 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า