Question: Waar zijn leuke mannen te vinden?

Contents

Ga bij een vereniging En dan wel eentje waarvan je weet dat er leuke mannen bij zitten. Hier kom je achter door een paar proeflessen te nemen. Zo weet je zeker dat er mensen bij zitten die je leuk vindt, en waar je goed mee kan opschieten.

Contact us

Find us at the office

Canzona- Dimeco street no. 37, 78300 Cayenne, French Guiana

Give us a ring

Ronzell Dupere
+94 603 665 727
Mon - Fri, 9:00-20:00

Write us